Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

 1. Administratorem / Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Firma TRANSEXPRESS Justyna  Dąbrowska z siedzibą: Kłebanowice 31 | 59-160 Radwanice
 2. Przetwarzamy następujące dane: imiona i nazwiska, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i inne dane kontaktowe, dane dotyczących zdarzeń gospodarczych, nr NIP i REGON.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą: w celu realizacji  umów biznesowych z podmiotami gospodarczymi,
  1. w celu zarządzania i windykacji należności.
 4. Podstawą przetwarzania jest:
  1. dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit a) RODO lub
  2. umowa pomiędzy administratorem danych osobowych a osobą fizyczną, której dane są przetwarzane – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit b) RODO lub
  3. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez  TRANSEXPRESS Justyna Dąbrowską lub przez stronę trzecią – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit f) RODO – na tej podstawie przetwarzamy informacje udostępnionej w rejestrach jawnych takich jak KRS, CEDIG, akta sądowe, REGON oraz innych powszechnie dostępnych informacji udostępnianych jawnie takich jak firmowe strony www, portale społecznościowe, materiały reklamowe i marketingowe.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy TRANSEXPRESS Justyna Dąbrowska,ochrony Państwa danych osobowych oraz w terminach wynikających z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej.
 6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody jeśli została wcześniej udzielona.
 7. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Nie korzystamy z zautomatyzowanego profilowania danych osobowych.
 9. Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są wysokie poziomy zabezpieczeń technicznych zgodnych z art. 32 RODO. Dostęp do danych osobowych posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie.
 10. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres poczty : RODO@transexpress.net.pl